دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 485-731 
2. تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS)

صفحه 485-504

کرامت اله زیاری؛ سعید قاسمی؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری


3. الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test

صفحه 505-518

مهرانگیز رضائی؛ بیژن رحمانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ عبدالرضا رحمانی فضلی


7. سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان

صفحه 571-585

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ یاسر رمضان نژاد؛ مهدی پورطاهری


11. کشمکش‌های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیت و سیاست

صفحه 637-656

مرجان بدیعی ازنداهی؛ احد محمدی؛ عظیم زمانی


14. بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران

صفحه 693-711

محمد زهدی گهرپور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین‌کوب؛ بهادر زارعی