دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، دی 1402 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران

صفحه 1-15

10.22059/jhgr.2022.332277.1008394

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی


مستخرج از پایان نامه

بخش بندی بازار گردشگری بر اساس انگیزه ‏های سفر ( مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، سرعین و مشکین ‏شهر )

صفحه 17-30

10.22059/jhgr.2022.340051.1008461

سپیده برومند داشقاپور؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ ایمان قاسمی همدانی


مقاله علمی پژوهشی

بررسی نقش مسکن پایدار بر امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی شهر نوشهر)

صفحه 31-51

10.22059/jhgr.2023.343674.1008492

محمد علی الهی چورن؛ محمدتقی حیدری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محبوبه ظفری


مستخرج از پایان نامه

مهاجرت گزینشی در ایران: الگوها و تفاوت ها

صفحه 139-153

10.22059/jhgr.2022.344373.1008515

رسول صادقی؛ محجوبه امانی


مستخرج از پایان نامه

تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهرستان شاهین شهر و میمه

صفحه 179-194

10.22059/jhgr.2022.340222.1008464

فرشته پاکزاد؛ علیرضا سفیانیان؛ سیما فاخران؛ وحید عابدین پور جوشقانی


مستخرج از پایان نامه

تحلیل تنش های هیدروپلیتیکی رودخانه هیرمند از طریق بررسی تغییرات کاربری حوضه با روش SVM

صفحه 225-243

10.22059/jhgr.2023.342511.1008486

سید عباس احمدی؛ حسن نورعلی؛ میشل کامپانا؛ مصطفی بررودی