دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 465-695 

مقاله علمی پژوهشی

بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 465-484

10.22059/jhgr.2014.51253

زهرا پیشگاهی فرد؛ محمّد باقر قالیباف؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شهریار حیدری


تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی

صفحه 505-522

10.22059/jhgr.2014.51224

مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید موسی پور موسوی؛ محمد هادی پوینده


برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه

صفحه 523-540

10.22059/jhgr.2014.52691

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مریم رضائیه آزادی؛ انور شریفی