دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 465-695 
1. بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 465-484

زهرا پیشگاهی فرد؛ محمّد باقر قالیباف؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شهریار حیدری


2. بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب

صفحه 485-504

احمد پوراحمد؛ سید علی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ محمد نصیری


3. تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی

صفحه 505-522

مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید موسی پور موسوی؛ محمد هادی پوینده


4. برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه

صفحه 523-540

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مریم رضائیه آزادی؛ انور شریفی


6. سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری

صفحه 561-586

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ حسن بهنام مرشدی؛ حسین روستا


12. شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد

صفحه 677-695

محمد رضا رضایی؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان