تعداد مقالات: 737
لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
576. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-33


577. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-29


578. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-31


579. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-32


580. چکیده های انگلیسی

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-33


581. چکیده های انگلیسی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-29


582. چکیده های انگلیسی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-33


583. چکیده های انگلیسی

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-31


584. کارکرد فضای مجازی در ارتقای سطح فکری و اجتماعی زنان در ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 513-530

کیومرث یزدان پناه درو


586. تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1049-1065

ابراهیم رومینا؛ علی پورعزیزی؛ سیدطاهر بایزی


587. چکیده های انگلیسی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-36


588. چکیده های انگلیسی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-38


590. تبیین کارکرد مؤلفه‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل‏ گیری روابط در منطقة ژئوپلیتیک امریکای لاتین

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 709-732

مصطفی مظاهری؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ حسن کامران


591. نقد مبانی معرفتی مکتب پوزیتیویسم با تأکید بر علم جغرافیا

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 733-758

محمود واثق؛ احد محمدی


593. سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-15

کرامت ‏الله زیاری؛ حسین رفیعی مهر؛ جواد زارعی


594. ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-258

ابوالفضل مشکینی؛ مرتضی شعبانی؛ عبدالحمید نشاط


595. سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-272

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ رضا نظرپور دزکی


597. بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-305

سید هادی زرقانی؛ محمد قنبری؛ مرتضی رضوی نژاد


598. تبیین مدل ژئوپلتیک روابط ایران و پاکستان

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 307-323

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم احمدی


599. ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-340

علی داداش زاده؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی