دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-383 
2. شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم

صفحه 17-37

سید مصطفی هاشمی؛ عباس علی پور؛ محسن یوسفی فشکی؛ میر نجف موسوی


7. تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله

صفحه 111-130

علی شماعی؛ عاطفه دانشور خرم؛ احمد روان بخش؛ مجید افسر


18. غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان

صفحه 323-346

هادی یاقوت حردانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مجتبی قدیری معصوم


19. مقایسۀ مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

صفحه 347-365

مرجان بدیعی ازنداهی؛ فاطمه سادات میراحمدی؛ بهادر غلامی