نمایه نویسندگان

آ

 • آسیابانی پور، الهام سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • آسایش، مریم تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 793-810]
 • آفاق پور، آتوسا مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 697-715]

ا

 • ابی زاده، سامان بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1143-1163]
 • احدی، محمدرضا اصول توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 653-672]
 • احمدی، سید عباس بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1453-1472]
 • احمدی، منیژه واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 873-886]
 • احمد زاده، حسن سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • احمدی نژاد، سمیه واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • اسلامی، لیلا واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 873-886]
 • اسلامی، محسن فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1229-1247]
 • اصانلو، علی بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]
 • اصغری زمانی، اکبر تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1229-1247]
 • افشاری پور، علی شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1089-1101]
 • اکرمی نیا، محمد تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی عمان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 283-305]

ب

 • بابایی اقدم، فریدون ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • بابائی، عباس تأثیر پایداری منابع درآمدی شهرداری ‏ها بر زیست ‏پذیری شهری (مطالعة موردی: شهر سمنان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1035-1047]
 • بیات، حمیدرضا ابعاد و مؤلفه‏ های ژئوپلیتیکی روابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا در بحران سوریه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1393-1412]
 • بیات، ناصر بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]
 • بدر، سیامک مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 697-715]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • برقی، حمید شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1089-1101]
 • بصیری، محمدعلی تأثیر رقابت منطقه‌ای آمریکا و چین بر معادلات و نظم منطقه‌ای در شرق آسیا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 243-264]
 • بگ محمدی، علی اصغر تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 921-941]
 • بهرامی جاف، ساجد عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • بهمنی، افشین ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 47-63]
 • بوذرجمهری، خدیجه تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1313-1333]
 • بیوک، محسن تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی عمان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 283-305]

پ

 • پرهیز، فریاد تعیین مکانی پهنه ‏های فقر شهری (موردپژوهی: منطقة 12 کلان‏ شهر تهران) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 307-321]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • پیشگاهی فرد، زهرا بررسی نظریه‌های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1353-1374]
 • پناهی، علی سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • پوررمضان، عیسی تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • پوررمضان، عیسی تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1523-1541]
 • پورغلامی سروندانی، محمد رضا بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]

ت

 • ترابی، ذبیح الله ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 567-577]
 • تقیلو، علی اکبر ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1335-1351]
 • تقوایی، مسعود تدوین و ارزیابی شاخص ‏های گسترش دهکده ‏های سلامت با رویکرد توسعة گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏ سازی خدمات در ایران (یک مطالعة کیفی و کمی) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1015-1034]
 • تقوایی، مسعود سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1413-1432]
 • تکلو، علیرضا بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • توانگر، معصومه تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-193]
 • توانگر، معصومه گونه ‏شناسی و بررسی ساختارهای مدیریت زائرسراهای ارزان‏ قیمت در شهر مشهد، با نگاهی بر تئوری نوآوری مخرب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 977-998]
 • توسلیان، رحیم تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]

ج

 • جان پرور، محسن عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • جلالیان، سید اسحاق شناسایی و طبقه بندی مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: ناحیه 6 منطقه 4 شهرداری تهران با تمرکز محله خاک سفید) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 105-118]
 • جهانشاهی، هاجر سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1413-1432]
 • جوان، جعفر تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-193]

چ

 • چراغی، رامین تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 427-451]
 • چراغی، سارا بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1375-1392]

ح

 • حیدری، صفورا بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1143-1163]
 • حیدری، محمد تقی پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 195-212]
 • حیدری چیانه، رحیم تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • حیدری چیانه، رحیم ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • حیدری فر، محمد رئوف تحلیل آسیب‌پذیری کاربری اراضی شهری جوانرود در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه ‏ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 119-137]
 • حسینی، اکرم ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1335-1351]
 • حسینی، سیده سمیه تدوین و ارزیابی شاخص ‏های گسترش دهکده ‏های سلامت با رویکرد توسعة گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏ سازی خدمات در ایران (یک مطالعة کیفی و کمی) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1015-1034]
 • حسنیان، محمد تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1271-1291]
 • حسینی نصرآبادی، نرجس سادات نقش شهرهای جهانی در نظام جهانی با تأکید بر اندیشۀ جان رنه شورت و پیتر تیلور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1293-1312]
 • حقیقت نایینی، غلامرضا تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 323-341]
 • حکمت نیا، حسن تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچة شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعة موردی: شهر یاسوج) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 857-871]
 • حکمت‌نیا، حسن تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 409-426]

خ

 • خاتم، سعید بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1453-1472]
 • خادمی، امیرحسین بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 389-408]
 • خاکساری، علی تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 793-810]
 • خدابنده لو، هاجر واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 873-886]
 • خرّم، فائزه ارزیابی و مقایسة جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شدة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1073-1087]

د

 • داداش پور، هاشم مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 697-715]
 • دادبود، عبدالرضا تحلیل فضایی خوشه‌های آسیب‌پذیر بافت کالبدی شهر گرگان در برابر زلزله (با استفاده از آمار فضایی ) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-34]
 • دادورخانی، فضیله مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 717-732]
 • داوری، الهام بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 389-408]
 • دربان آستانه، علیرضا مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 717-732]
 • درج، حمید تأثیر رقابت منطقه‌ای آمریکا و چین بر معادلات و نظم منطقه‌ای در شرق آسیا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 243-264]
 • درویشی، فرهاد سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 579-597]
 • درویشی، یوسف ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر با استفاده از ماتریس چهارگانه جهت رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر مرند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 733-750]
 • دلوی، مرجان نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • دهقانی، مصطفی تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 323-341]
 • دولتی، رضا نقش ژئوپلیتیک کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی: ایران و اعراب) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 265-282]

ر

 • راه پیما، عبدالمجید بررسی چالش های فضایی توسعۀ شهری و اثرات آن برای امنیت ملی ایران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 637-652]
 • رحمانی، بیژن بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • رحمانی، مریم پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 195-212]
 • رحیمی فرد، قاسم ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • رستمی، فرحناز تحلیل ادراک کشاورزان حوضة آبریز دریاچة ارومیه از خشک‏سالی و اثرات آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 957-976]
 • رضایی، حجت تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1191-1208]
 • رضایی، محمد رضا واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • رضائی، مهرانگیز بررسی تغییرات فضایی- زمانی شاخص اشتغال زنان در نواحی روستایی استان اصفهان (۱۳۷۵-1390) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1103-1119]
 • رضوانی، محمد رضا ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 47-63]
 • رفیعیان، سجاد نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • رفیعیان، مجتبی مدل‏ سازی میزان فرسودگی شهری و گونه‏ شناسی بافت فرسودۀ شهر قم [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 365-387]
 • رفیعیان، مجتبی هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1165-1190]
 • رهنما، محمدرحیم بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 389-408]
 • روستا، مجتبی نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • روستایی، شهریور تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]

ز

 • زیاری، کرامت الله نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • زیاری، کرامت اله بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393 [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 833-856]
 • زارعی، بهادر تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • زالی، نادر بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1143-1163]
 • زاهد، نفیسه مدل‏ سازی میزان فرسودگی شهری و گونه‏ شناسی بافت فرسودۀ شهر قم [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 365-387]
 • زاهد غروی، مهدی ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة‏ گهر: رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 943-955]
 • زبردست، اسفندیار تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 323-341]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل فضایی خوشه‌های آسیب‌پذیر بافت کالبدی شهر گرگان در برابر زلزله (با استفاده از آمار فضایی ) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-34]
 • زنگانه، احمد واکاوی و پایش سیاست‌های اجتماعی- فضایی در پهنه‌ی جغرافیایی شهر (موردپژوهی: شهر گرگان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 475-497]
 • زنگیشه یی، سجاد هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1165-1190]

س

 • سجادزاده، حسن نقش کیفیت محیطی بر دلبستگی به مکان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: میدان مرکزی شهر همدان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 599-616]
 • سجاسی قیداری، حمداله سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 499-520]
 • سرائی، محمدحسین واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • سعیدی فر، محمد مدیریت سیاسی فضا در عصر هخامنشی و تأثیر آن بر همگرایی و واگرایی اقوام ساکن قلمرو آنان [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 453-473]
 • سیف الهی، مریم تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 409-426]
 • سلاورزی زاده، محمد تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 921-941]
 • سلاورزی زاده، محمد شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1491-1508]
 • سلیمانی، زهرا تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1313-1333]

ش

 • شاه حسینی، لیلا اصول توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 653-672]
 • شیخی، حجت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1491-1508]
 • شیخی، عبداله بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393 [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 833-856]
 • شریعت پناهی، مجید ولی بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • شریف زاده اقدم، ابراهیم بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393 [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 833-856]
 • شفیعی، نوذر تبیین جهت ‏گیری سیاست خارجی هند در حوزة ایندو- پاسفیک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1451]
 • شمس الدینی، علی بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • شهریار، فاطمه بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1375-1392]

ص

 • صادقی، علی تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 227-241]
 • صادقی، علی ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 567-577]
 • صادقی، علی تبیین راهبردهای توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی بر اساس ماتریس برنامه‏ ریزی استراتژیک کمی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 617-635]
 • صادق پور، فاطمه ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة‏ گهر: رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 943-955]
 • صادقلو، طاهره تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1313-1333]
 • صالحی، آذیتا تبیین جهت ‏گیری سیاست خارجی هند در حوزة ایندو- پاسفیک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1451]
 • صالح آبادی، ریحانه عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • صوفی بوبکران، عثمان تحلیل فضایی حس تعلق مکانی در احیای بافت ناکارامد با استفاده از رگرسیون وزن‏ دار جغرافیایی: در منطقة سه تبریز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 157-171]

ط

 • طرلان، فاطمه تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 227-241]

ع

 • عبدالله پور، سجاد شناسایی و اولویت ‏بندی راهبردهای کاهش آسیب ‏پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونة موردی: ناحیة یک از منطقة ۱۱ تهران) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1209-1228]
 • عشقی چهاربرج، علی تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1271-1291]
 • علی بیگی، امیر حسین تحلیل ادراک کشاورزان حوضة آبریز دریاچة ارومیه از خشک‏سالی و اثرات آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 957-976]
 • علی زاده، جابر تحلیلی بر رضایت از کیفیت زندگی در مناطق مرکزی شهرها (نمونة موردی: تأثیرات متغیرهای فردی در کیفیت زندگی ساکنین محلات مرکزی شهر اردبیل) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1049-1072]
 • علینقی پور، مریم تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • علوی، سعیده تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1271-1291]

غ

 • غضنفری، کلثوم مدیریت سیاسی فضا در عصر هخامنشی و تأثیر آن بر همگرایی و واگرایی اقوام ساکن قلمرو آنان [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 453-473]
 • غفاری گیلانده، عطا سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 521-543]
 • غلامی، بهادر بررسی چالش های فضایی توسعۀ شهری و اثرات آن برای امنیت ملی ایران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 637-652]
 • غلامی، مجید گسترش قلمرو ناتو در مناطق بالتیک، دریای سیاه، و اروپای شرقی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 343-364]
 • غلامی، محمد تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 227-241]

ف

 • فاطمی، مهران تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1191-1208]
 • فدایی، هادی بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]
 • فیروزی، محمد علی تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-193]

ق

 • قادرمرزی، حامد ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 47-63]
 • قادرمرزی، حامد تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 427-451]
 • قاضی، رضا شناسایی و اولویت ‏بندی راهبردهای کاهش آسیب ‏پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونة موردی: ناحیة یک از منطقة ۱۱ تهران) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1209-1228]
 • قالیباف، محمدباقر گسترش قلمرو ناتو در مناطق بالتیک، دریای سیاه، و اروپای شرقی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 343-364]
 • قائدرحمتی، صفر هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1165-1190]
 • قائدرحمتی، صفر تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 427-451]
 • قدیری، محمود تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 409-426]
 • قدیری معصوم، مجتبی ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 47-63]
 • قربانی، رسول ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • قربانی، شیوا ارزیابی و مقایسة جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شدة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1073-1087]
 • قریشی، محمد باسط تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1523-1541]
 • قلی مطلق، مجید سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 579-597]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی اثرات توسعة شهری و روستایی بر میزان مصرف انرژی در شهرستان تبریز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 903-920]
 • قنبری، یوسف شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1089-1101]

ک

 • کامیابی، سعید تأثیر پایداری منابع درآمدی شهرداری ‏ها بر زیست ‏پذیری شهری (مطالعة موردی: شهر سمنان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1035-1047]
 • کامران دستجردی، حسن بررسی نقش عوامل طبیعی بر امنیت رودخانه‏ های مرزی ایران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 767-792]
 • کامران دستجردی، حسن بررسی چگونگی سیاست‏گذاری ‏ها در فضای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1543-1564]
 • کرکه آبادی، زینب تأثیر پایداری منابع درآمدی شهرداری ‏ها بر زیست ‏پذیری شهری (مطالعة موردی: شهر سمنان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1035-1047]

گ

 • گروسی، عطیه سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 499-520]
 • گلدوستی، زینب شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1491-1508]
 • گلشاهی، مرتضی شناسایی و اولویت ‏بندی راهبردهای کاهش آسیب ‏پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونة موردی: ناحیة یک از منطقة ۱۱ تهران) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1209-1228]
 • گنجی، نسرین تعیین مسیر بهینه شبکه راه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مسیر رود سر- قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 65-84]

ل

 • لیث، نادر تحلیل ادراک کشاورزان حوضة آبریز دریاچة ارومیه از خشک‏سالی و اثرات آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 957-976]
 • لشگری تفرشی، احسان پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 887-901]
 • لطفی، حیدر بررسی نقش مولفه‌های جغرافیایی در بحران‌های ژئوپلیتیکی کلان‏ شهرهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 751-766]

م

 • مازندرانی، دریا عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • محمدی، جلیل سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 521-543]
 • محمدی، شهرام پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 195-212]
 • محمدی، علیرضا سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 521-543]
 • محمـــدی، جمــــال تحلیلی بر رضایت از کیفیت زندگی در مناطق مرکزی شهرها (نمونة موردی: تأثیرات متغیرهای فردی در کیفیت زندگی ساکنین محلات مرکزی شهر اردبیل) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1049-1072]
 • محمدپور، علی مدیریت سیاسی فضا در عصر هخامنشی و تأثیر آن بر همگرایی و واگرایی اقوام ساکن قلمرو آنان [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 453-473]
 • محمودی، عبدالله تحلیل آسیب‌پذیری کاربری اراضی شهری جوانرود در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه ‏ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 119-137]
 • محمودزاده، حسن تحلیل فضایی حس تعلق مکانی در احیای بافت ناکارامد با استفاده از رگرسیون وزن‏ دار جغرافیایی: در منطقة سه تبریز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 157-171]
 • مرادی، کبریا سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 499-520]
 • میرزایی، کاووس ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 567-577]
 • میرشکاران، یحیی تبیین راهبردهای توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی بر اساس ماتریس برنامه‏ ریزی استراتژیک کمی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 617-635]
 • مستوفی الممالکی، رضا واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • مسرورنژاد، ناصر تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1523-1541]
 • مشکینی، ابوالفضل هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1165-1190]
 • مشکینی، ابوالفضل تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 427-451]
 • معتقد، محمد نقش کیفیت محیطی بر دلبستگی به مکان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: میدان مرکزی شهر همدان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 599-616]
 • معروف نژاد، عباس تحلیل عملکرد برخی از شاخص‏ های خدمات شهری و عوامل اجتماعی- فرهنگی بر جامعة معلولین با استفاده از روش بسط فازی چانگ (مطالعة موردی: شهر بندر ماهشهر) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1249-1270]
 • معصومی فر، امیرحسین تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 793-810]
 • معمری، ابراهیم واکاوی و پایش سیاست‌های اجتماعی- فضایی در پهنه‌ی جغرافیایی شهر (موردپژوهی: شهر گرگان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 475-497]
 • ملکان، احمد مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 717-732]
 • مهدنژاد، حافظ تعیین مکانی پهنه ‏های فقر شهری (موردپژوهی: منطقة 12 کلان‏ شهر تهران) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 307-321]
 • مهدوی، داوود سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 499-520]
 • مویدفر، سعیده تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1191-1208]
 • موسوی شفایی، مسعود فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1229-1247]
 • موسوی شهیدی، سید مهدی تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • موقری، علیرضا ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1335-1351]
 • مولایی هشجین، نصرلله تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • مولائی هشجین، نصراله تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1523-1541]

ن

 • نصیری هنده خاله، اسماعیل تعیین مسیر بهینه شبکه راه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مسیر رود سر- قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 65-84]
 • نصیری هنده خاله، اسماعیل نقش مراکز تجاری در افزایش سرزندگی فضاهای شهری (مطالعة موردی مرکزخرید کوروش شهر تهران) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1473-1489]
 • نظری، ولی اله تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 227-241]
 • نظری، ولی اله بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1375-1392]
 • نظم فر، حسین تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1271-1291]
 • نقیبی، فریدون ارزیابی و مقایسة جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شدة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1073-1087]
 • نقدی، فرزانه فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1229-1247]
 • نوریان، فرشاد شناسایی و اولویت ‏بندی راهبردهای کاهش آسیب ‏پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونة موردی: ناحیة یک از منطقة ۱۱ تهران) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1209-1228]
 • نورعلی، حسن بررسی نظریه‌های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1353-1374]
 • نورمحمدی، سهیلا تحلیل فضایی حس تعلق مکانی در احیای بافت ناکارامد با استفاده از رگرسیون وزن‏ دار جغرافیایی: در منطقة سه تبریز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 157-171]

و

 • واثق، محمود تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • واثق، محمود گسترش قلمرو ناتو در مناطق بالتیک، دریای سیاه، و اروپای شرقی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 343-364]
 • واثق، محمود بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1453-1472]
 • وارثی، حمیدرضا سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1413-1432]
 • واعظی، موسی بررسی اثرات توسعة شهری و روستایی بر میزان مصرف انرژی در شهرستان تبریز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 903-920]
 • وحیدی، الهام تبیین راهبردهای توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی بر اساس ماتریس برنامه‏ ریزی استراتژیک کمی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 617-635]
 • ویسی، هادی بررسی رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک چین و هند در اورآسیا: کریدورهای ارتباطی و ژئوپلیتیک بنادر چابهار و گوادر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 213-226]
 • ویسی، هادی بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1453-1472]

ه

 • هاجری، بهرام ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 567-577]

ی

 • یزدانی، محمد حسن سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 521-543]
 • یزدان پناه درو، کیومرث نقش ژئوپلیتیک کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی: ایران و اعراب) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 265-282]